ต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่

ต่อยอดนวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ต่อยอดนวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา

กิจกรรมประกาศคำตถาคต

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมประกาศคำตถาคต

ลูกเสือสู่ห้องเรียน

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ลูกเสือสู่ห้องเรียน

สมทบทุนสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์

โพสท์ใน เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน สมทบทุนสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์

ทอดกฐินวัดหนองโพรง

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ทอดกฐินวัดหนองโพรง

ร่วมบุญทอดกฐินวัดหนองแปบ

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ร่วมบุญทอดกฐินวัดหนองแปบ

PLC การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน PLC การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นำเสนอนวัตกรรม

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, รางวัล, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน นำเสนอนวัตกรรม