ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่นี่

โดยกรอกเลขประชาชน 13 หลัก

ให้กรอกเฉพาะตัวเลขห้ามเว้นวรรค เช่น 1319911100012

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ดูผลการเรียนออนไลน์

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ที่นี่

https://forms.gle/4URrFvMZNEsCTkf67

โทร : 088-5818797 ผอ.จวงจันทน์  อาจจุฬา

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

รับการประเมิน 360 องศา

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รับการประเมิน 360 องศา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมป้องกันโรค COVID 19

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมป้องกันโรค COVID 19

เอกสารแนะแนว

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4 – ม.6-ผสาน

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 – ม.3-ผสาน

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.4 – ป.6-ผสาน

297 AW e-Book

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ป.1 – ป.3 -ผสาน

โพสท์ใน แนะแนว | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน เอกสารแนะแนว

ประกาศรับนักเรียน

โพสท์ใน ประกาศ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ประกาศรับนักเรียน

ผู้บริหารและคณะครูไปศึกษาดูงาน

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ผู้บริหารและคณะครูไปศึกษาดูงาน

ประเมินครูผู้ช่วย

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ประเมินครูผู้ช่วย

พัฒนาบุคลากร

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน พัฒนาบุคลากร