PLC การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน PLC การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นำเสนอนวัตกรรม

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, รางวัล, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน นำเสนอนวัตกรรม

รางวัลผลงานเชิงประจักษ์

โพสท์ใน รางวัล, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รางวัลผลงานเชิงประจักษ์

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

รับมอบทุนการศึกษา

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รับมอบทุนการศึกษา

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา

โพสท์ใน เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา

วันสันติภาพสากล

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน วันสันติภาพสากล

ค่ายวิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ค่ายภาษาอังกฤษ