คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

พัฒนาบุคลากร

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน พัฒนาบุคลากร

ผลงานนักเรียน คลิปทัศนศึกษาจันทบุรี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เทคโนโลยี | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ผลงานนักเรียน คลิปทัศนศึกษาจันทบุรี

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จันทบุรี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จันทบุรี

ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ด KidBright

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ด KidBright

ร่วมเชียร์บุรีรัมย์มาราธอน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ร่วมเชียร์บุรีรัมย์มาราธอน

กิจกรรมวันมาฆบูชา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันมาฆบูชา

ค่ายลูกเสือเสนศิริอนุสรณ์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ค่ายลูกเสือเสนศิริอนุสรณ์