คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

ทอดกฐินวัดหนองโพรง

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ทอดกฐินวัดหนองโพรง

PLC การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน PLC การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วันสันติภาพสากล

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน วันสันติภาพสากล

ค่ายวิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ค่ายภาษาอังกฤษ

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการเรียนรู้

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการเรียนรู้

เปิดบ้านรวมใจ ปันน้ำใจสร้างโดม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน เปิดบ้านรวมใจ ปันน้ำใจสร้างโดม

รับการประเมิน รร.คุณภาพประจำตำบล

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน รับการประเมิน รร.คุณภาพประจำตำบล