คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

งานอาชีพ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน งานอาชีพ

English for Today

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน English for Today

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มาศึกษาดูงาน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มาศึกษาดูงาน

วันแม่แห่งชาติ’62

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน วันแม่แห่งชาติ’62

วันอาเซียน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน วันอาเซียน

อบรมธรรมสัญจร(เชิงบูรณาการ) ครั้งที่ ๑

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน อบรมธรรมสัญจร(เชิงบูรณาการ) ครั้งที่ ๑

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ ๒

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ ๒

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ/เนตรนารี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ/เนตรนารี

คณะกรรมการสถานศึกษาเยี่ยมชมกีฬาบริดจ์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน คณะกรรมการสถานศึกษาเยี่ยมชมกีฬาบริดจ์