คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ศึกษาดูงานเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4

ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

สำรวจความพร้อมเรียนทางไกล

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน สำรวจความพร้อมเรียนทางไกล

ประชุมเตรียมความพร้อมเรียนทางไกล

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ประชุมเตรียมความพร้อมเรียนทางไกล

รับการประเมิน 360 องศา

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รับการประเมิน 360 องศา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมป้องกันโรค COVID 19

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรมป้องกันโรค COVID 19

ผู้บริหารและคณะครูไปศึกษาดูงาน

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ผู้บริหารและคณะครูไปศึกษาดูงาน

ประเมินครูผู้ช่วย

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ประเมินครูผู้ช่วย