คลังเก็บหมวดหมู่: เสนศิรินิวส์

รางวัลผลงานเชิงประจักษ์

โพสท์ใน รางวัล, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รางวัลผลงานเชิงประจักษ์

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

รับมอบทุนการศึกษา

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รับมอบทุนการศึกษา

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา

โพสท์ใน เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา

วันสันติภาพสากล

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน วันสันติภาพสากล

ค่ายวิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ปิดความเห็น บน ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายภาษาอังกฤษ

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ค่ายภาษาอังกฤษ

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการเรียนรู้

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการเรียนรู้

กสศ.ติดตามโครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษา

โพสท์ใน เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน กสศ.ติดตามโครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษา

เปิดบ้านรวมใจ ปันน้ำใจสร้างโดม

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน เปิดบ้านรวมใจ ปันน้ำใจสร้างโดม