คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2019

อบรมการใช้โปรแกรม SCHOOLMIS

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน อบรมการใช้โปรแกรม SCHOOLMIS

ลูกเสืออาสา กกต.

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ลูกเสืออาสา กกต.

Thai PBS เยี่ยมทีมเสนศิริอะคาเดมี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน Thai PBS เยี่ยมทีมเสนศิริอะคาเดมี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ใบรายงานผลการเรียน ปพ.6 ระดับประถมศึกษาโพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ใบรายงานผลการเรียน ปพ.6 ระดับประถมศึกษา

ใบรายงานผลการเรียน ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ใบรายงานผลการเรียน ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา

ร่วมพิธีบวงสรวงค่ายลูกเสือบุญญานุศาสน์

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีบวงสรวงค่ายลูกเสือบุญญานุศาสน์

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ร่วมนำเสนอผลงาน

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ร่วมนำเสนอผลงาน

บริการแนะแนวสัญจรออนทัวร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน บริการแนะแนวสัญจรออนทัวร์