ผู้นำในตัวฉัน

ภาคบ่าย โครงการ Leader in Me 18
ธันวาคม 61 ณ โรงเรียน เสนศิริอนุสรณ์. เพื่อติดตามโคงงานเด็กๆ พร้อมจัด. Leadership day. 25 มกราคม 2561

เกี่ยวกับ admin

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 210 หมู่ 9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร