ดูผลการเรียนออนไลน์

ดูผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่นี่

โดยกรอกเลขประชาชน 13 หลัก

ให้กรอกเฉพาะตัวเลขห้ามเว้นวรรค เช่น 1319911100012

เกี่ยวกับ admin

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 210 หมู่ 9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร