คลังเก็บป้ายกำกับ: หุ่นยนต์

ขับเคลื่อนหุ่นยนต์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนหุ่นยนต์

ค่ายหุ่นยนต์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, เทคโนโลยี | ติดป้ายกำกับ | ปิดความเห็น บน ค่ายหุ่นยนต์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

ค่ายหุ่นยนต์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ค่ายหุ่นยนต์